Dopłaty do paneli fotowoltaicznych dla firm i klientów indywidualnych

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, bowiem wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter, a następnie zostaje przekształcony w prąd przemienny (czyli ten, jaki mamy w gniazdkach). Inwestycje fotowoltaiczne wcale nie muszą wiązać się z wysokimi kosztami. Przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu, warto zaznajomić się ze sposobami finansowania.

Panele fotowoltaiczne – możliwości finansowania

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych z ogólnopolskich programów zawsze jest korzystnym rozwiązaniem dla inwestora, gdyż często w dużym stopniu ogranicza planowane koszty. Aktualnie na rynku dostępne są takie pomocnicze instrumenty jak: „MÓJ PRĄD”, „CZYSTE POWIETRZE”, ULGA TERMOMODERNIZACYJNA, EKORATY, a także inne kredyty, leasingi i dotacje na panele fotowoltaiczne. Jeżeli chodzi o kredyt, to w tym wypadku konieczna jest zdolność kredytowa, zaś pozostałe warunki jego udzielenia ustala bank. Leasing to prawo korzystania z określonej rzeczy, w zamian za ratalne opłaty, przez pewien okres. Wybór ten dedykowany jest rolnikom, bądź małym/średnim firmom, których oszczędności za rachunki pokrywają się z nadwyżką raty leasingu (można również „wrzucić je w koszty”).

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych obejmuje zarówno dotacje unijne, jak i pozaunijne. Decydując się na panele fotowoltaiczne, warto skorzystać z rozmaitych ulg finansowych określonych w ramach unijnych programów dotacyjnych. Należy mieć na uwadze, że otrzymanie dofinansowania do fotowoltaiki jest możliwe po spełnieniu, wcześniej określonych w danym programie, wymogów (np. inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji), a także poprawnym wypełnieniu wniosku. Dotacje unijne mają charakter procentowy i mogą wynosić od 40 do 85% wartości instalacji.

W przypadku wybudowanych już budynków warto skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Dofinansowanie do ocieplenia przysługuje podatnikom, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

circle

Dofinansowanie dla firm

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm również jest możliwe, gdyż mogą się one ubiegać o wsparcie finansowe z programu: Energia Plus. Oferowane są dwie formy pomocy, a mianowicie: dotacje lub pożyczki preferencyjne. Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. W tym wypadku warto zdecydować się na odnawialne źródła energii, a jednym z nich jest właśnie fotowoltaika. Dofinansowanie dla firm odbywa się na poziomie ogólnopolskim. Ponadto dotacje na fotowoltaikę (w formie pożyczki) w ramach tego programu wynoszą do 85% kosztów kwalifikowanych.
Oszczędność
farma fotowoltaiczna
circle

Dotacje na farmy fotowoltaiczne

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, czym tak naprawdę są farmy fotowoltaiczne. Bowiem stanowią one stosunkowo nowy rodzaj inwestycji energetycznej w Polsce. Najprościej rzecz ujmując, są to instalacje naziemne produkujące prąd o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Źródłem energii elektrycznej w tym wypadku jest promieniowanie słoneczne. W ubiegłych latach dotacje do farm fotowoltaicznych pochodziły z Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednym z głównych źródeł dofinansowania farmy fotowoltaicznej są dotacje unijne.

Fotowoltaika to rozwiązanie, które obniży Twoje rachunki, ponieważ uniezależni Cię od stale rosnących kosztów energii. Dotacje, czyli dopłaty, do paneli fotowoltaicznych są dedykowane zarówno dla firm, rolników, jak i gospodarstw domowych.