Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu www.espacia.eu, który w dalszej części Polityki Prywatności nazywany jest „Serwisem”.  

W sposób szczególny zwracamy uwagę na kwestię bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Espacia Sp. z o.o., ul. Dworcowa 6, 62-035 Runowo.

Do kontaktu w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest wyznaczony adres mailowy: rodo@espacia.eu  

 1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL ICH PRZETWARZANIA:

Współpraca z nami lub korzystanie z naszego Serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zbierania i/lub gromadzenia przez nas informacji, takich jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, itp. Powyższe dane będziemy wykorzystywali w celu wykonania transmisji komunikatów w Serwisach, jak też w celu dostarczania oczekiwanej przez Ciebie usługi.

Poza tym, Twoje dane osobowe zbieramy podczas:

– korzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego – poprosimy o podanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e – mail, numer telefonu. Jest to dla nas niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług, z których zamierzasz skorzystać. W przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego w naszym Serwisie, podane dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu, przygotowanie oferty i podobne czynności zgodne z Twoimi oczekiwaniami,

– zawarcia umowy –  przetwarzamy Twoje dane: imię i nazwisko, NIP/PESEL (jeśli dotyczy), adres, adres e-mail, numer telefonu w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

– kontaktu z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz.

Niezależnie od powyższego, dane zbierane automatycznie będziemy używać do personalizowania treści i reklam naszych towarów lub usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług naszych partnerów, przy czym będzie się to odbywało w obrębie naszego Serwisu oraz poza nim, w ramach remarketingu.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH – PODSTAWY:

Zbierane dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych osobowych może być:

 • udzielona zgoda – ilekroć będziemy pytali Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną dzięki której będziemy przetwarzać dane będzie Twoja zgoda. Jeśli wyrazisz zgodę, możesz otrzymywać informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub towarów lub usług naszych partnerów lub podmiotów współpracujących;
 • zawarta umowa – Twoje dane będziemy przetwarzać w przypadku zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy będzie to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 • przepisy prawne – w tych przypadkach, w których będziemy zobligowani do przetwarzania lub przechowywania Twoich danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawne;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią – Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.
 1.  KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • nasi Partnerzy gospodarczy, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi klientów i ich zapytań; 
 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej;
 • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy, uwarunkowany przepisami prawa, a także  do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych.

 1. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: rodo@espacia.eu

korespondencyjnie: Espacia Sp. z o.o., ul. Dworcowa 5, 62-035 Kórnik

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego rodo@espacia.eu. Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie,
 • Wykorzystywanie plików Cookies.
 1. GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Towich danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zebrane pliki Cookies są przez Espacia Sp. z o.o. przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników. 

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Espacia Sp. z o.o. może zmienić obowiązującą Politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa.

 1. DATA AKTUALIZACJI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.08.2020 r.